เตาเผาขยะและเตาประเภทอื่น     |    เครื่องคัดแยก    |    เครื่องจักรแปรรูปพลังงาน    |   เครื่องจักร - อุปกรณ์ทดลอง   |   อุปกรณ์เพื่อเทคโนโลยีสะอาด

 :: เตาเผาขยะและเตาประเภทอื่น

เตาเผาอุตสาหกรรม

1. เตาเผาขยะอุตสาหกรรม ขนาด 50 กิโลกรัม/ชั่วโมง บริษัท หันคาบางกอกรับเบอร์ จำกัด จังหวัด ชัยนาท ( ติดตั้งเมื่อ พ.ศ. 2540)
 
2. เตาเผาขยะอุตสาหกรรม ขนาด 50 กิโลกรัม/ชั่วโมง บริษัท PSR ฟุตแวร์ จำกัด อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ติดตั้งเมื่อ พ.ศ. 2540)
3. เตาเผาขยะอุตสาหกรรม ขนาด 50 กิโลกรัม/ชั่วโมง บริษัท บุญประเสริฐคอนเฟคชันเนอรี่ จำกัด (ติดตั้งเมื่อ พ.ศ.2540)
 
4. เตาเผาขยะอุตสาหกรรม ขนาด 100 กิโลกรัม/ชั่วโมง บริษัท โดล(ไทยแลนด์) จำกัด อำเภอ ท่าแซะ จังหวัด ชุมพร (ติดตั้งเมื่อ พ.ศ. 2542)
5. เตาเผาขยะอุตสาหกรรม ขนาด 300 กิโลกรัม/ชั่วโมง บริษัทโดล (ไทยแลนด์) จำกัด อำเภอ หัวหิน จังหวัด ประจวบคิรีขันธ์ (ติดตั้งเมื่อ พ.ศ. 2544)
 
6. เตาเผาขยะอุตสาหกรรม ขนาด 50 กิโลกรัม/ชั่วโมง บริษัท เกรสเทส โกลด์ จำกัด จังหวัด กรุงเทพมหานคร( ติดตั้งเมื่อ พ.ศ. 2546)
7. เตาเผาขยะอุตสาหกรรม ขนาด 500 กิโลกรัม/วัน (แบบไม่ใช้เชื้อเพลิง) บริษัท ซิ ตี้ โฟม จำกัด จังหวัด นนทบุรี( ติดตั้งเมื่อ พ.ศ. 2546)
 
8. เตาเผาขยะอุตสาหกรรม ขนาด 100 กิโลกรัม/ชั่วโมง บริษัท โรยัลคิงค์ ผลิตภัณฑ์เด็ก จำกัด จังหวัด สมุทรสาคร(ติดตั้งเมื่อพ.ศ. 2546)
9. เตาเผาขยะอุตสาหกรรม (แบบไม่ใช้เชื้อเพลิง) ขนาด 500 กิโลกรัม/วัน บริษัท เอ แอนด์ เอ็น ฟูดส์ จำกัด จังหวัดสมุทรสาคร ( ติดตั้งเมื่อ พ.ศ. 2547)
 
10. เตาเผาขยะอุตสาหกรรม ขนาด 100 กิโลกรัม/ชั่วโมง บริษัท นีโอพลาส (ประเทศไทย) จำกัด จังหวัด ปทุมธานี (ติดตั้งเมื่อ พ.ศ. 2548)
11. เตาเผากลิ่นอุตสาหกรรม บริษัท แปซิฟิค อินซูเลติ้ง แมททีเรียล (ประเทศไทย) จำกัด นิคมอุตสาหกรรมโรจนะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ( ติดตั้งเมื่อ พ.ศ. 2548)
 
12. เตาเผาขยะอุตสาหกรรม ขนาด 50 กิโลกรัม/ชั่วโมง บริษัท อุตสาหกรรมไหมและพิมพ์ผ้า จำกัด จังหวัด นครราชสีมา (ติดตั้งเมื่อ พ.ศ. 2548)
13. เตาเผาขยะอุตสาหกรรม ขนาด 3 ตัน/วัน บริษัท เอส บี อุตสาหกรรมเครื่องเรือน จำกัด จังหวัด นนทบุรี (ติดตั้งเมื่อ พ.ศ. 2549)
 
14. เตาเผาขยะอุตสาหกรรม ขนาด 50 กิโลกรัม/ชั่วโมง เมืองโมลาวีบาซา ประเทศบังกลาเทศ (ติดตั้งเมื่อ พ.ศ. 2550)
15. เตาเผาขยะอุตสาหกรรม ขนาด 3 ตัน/วัน บริษัท บุญประเสริฐคอนเฟคชั่นเนอรี่ จำกัด จังหวัด สมุทรสงคราม ( ติดตั้งเมื่อ พ.ศ. 2550)
 
16. เตาเผาขยะอุตสาหกรรม ขนาด 50 กิโลกรัม/ชั่วโมง บริษัท ค้าเหล็กไทย จำกัด (มหาชน) (ติดตั้งเมื่อ พ.ศ. 2550)
17. เตาเผาขยะอุตสาหกรรม ขนาด 80 กิโลกรัม/ชั่วโมง บริษัท พี เค ที อุตสาหกรรม จำกัด จังหวัด สมุทรปราการ(ติดตั้งเมื่อ พ.ศ. 2553)
 
18. เตาเผาขยะอุตสาหกรรม ขนาด 50 กิโลกรัม/ชั่วโมง   เมืองบีบียานา ประเทศบังกลาเทศ  (ติดตั้งเมื่อ พ.ศ. 2553)
19. เตาเผาขยะอุตสาหกรรม ขนาด 25 กิโลกรัม/ชั่วโมง บริษัท ชายนิ่งโกลด์ จำกัด (ติดตั้งเมื่อ พ.ศ. 2554)
 
20. เตาเผาขยะอุตสาหกรรม ขนาด 1,000 กิโลกรัม/วัน บริษัท บุญฟู้ดส์ จำกัด (ติดตั้งเมื่อ พ.ศ. 2554)
     

เตาเผาขยะติดเชื้อ

  1. เตาเผาขยะติดเชื้อ โรงพยาบาลบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ (ซ่อมแซม-ปรับปรุงระบบการทำงาน) (เมื่อ พ.ศ. 2540)
 
2. เตาเผาขยะติดเชื้อ ขนาด 50 กิโลกรัม/ชั่วโมง สถานสงเคราะห์ บ้านนารีสวัสดิ์ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ( ติดตั้งเมื่อ พ.ศ. 2541)
3. เตาเผาขยะชุมชน เทศบาลเมืองพัทยา(เกาะล้าน) จังหวัดชลบุรี (ซ่อมแซม-ปรับปรุงระบบการทำงาน) (เมื่อ พ.ศ. 2541)
 
  4. เตาเผาขยะติดเชื้อ 2 เตา โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน อำเภอ ตะพานพานหิน จังหวัดพิจิตร(ซ่อมแซม-ปรับปรุงระบบการทำงาน)(เมื่อ พ.ศ. 2542)

 

 

5. เตาเผาขยะซากสัตว์ทดลอง หรือขยะติดเชื้อ และเผาขยะเหลว สถาบันวิจัยทหาร กองทัพบก สหรัฐอเมริกา (ซ่อมแซม-ปรับปรุงระบบการทำงานเมื่อ พ.ศ. 2543)
 
  6. เตาเผาขยะติดเชื้อ สำนักสัตว์ทดลอง มหาวิทยาลัยมหิดล อ.ศาลายา จังหวัดนครปฐม (ซ่อมแซม-ปรับปรุงระบบการทำงานเมื่อ พ.ศ. 2544)
7. เตาเผาขยะติดเชื้อ ขนาด 100 กิโลกรัม/ชั่วโมง เตาเผาขยะแบบหมุน เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี (ติดตั้งเมื่อ พ.ศ. 2544)
 
8. เตาเผาขยะติดเชื้อ แบบหมุน พร้อมระบบบำบัดมลภาวะทางอากาศ ขนาด 350 กิโลกรัม/ชั่วโมง เทศบาลนครเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ (ติดตั้งเมื่อ พ.ศ. 2545)
9. เตาเผาขยะติดเชื้อ ขนาด 50 กิโลกรัม/ชั่วโมง ศูนย์โรคเมืองร้อนนานาชาติราชนครินทร์ อ.สวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี (ติดตั้งเมื่อ พ.ศ. 2545)
 
10. เตาเผาขยะติดเชื้อ ขนาด 150 กิโลกรัม/ชั่วโมง โรงพยาบาลดำเนินสะดวก อ.ดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี (ติดตั้งเมื่อ พ.ศ. 2546)
11. เตาเผาขยะติดเชื้อ แบบหมุน ขนาด 250 กิโลกรัม/ชั่วโมง เทศบาลอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี (ติดตั้งเมื่อ พ.ศ. 2547)
 
12. เตาเผาขยะติดเชื้อ ขนาด 50 กิโลกรัม/ชั่วโมง โรงพยาบาล มาเรีย เทเรซ่า นครเวียงจันทร์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (ติดตั้งเมื่อ พ.ศ. 2548)
13. เตาเผาขยะติดเชื้อ แบบหมุน ขนาด 250 กิโลกรัม/ชั่วโมง เทศบาลนครพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก (ติดตั้งเมื่อ พ.ศ. 2549)
 
14. เตาเผาขยะติดเชื้อ แบบหมุน ขนาด 250 กิโลกรัม/ชั่วโมง เทศบาลยะลา จังหวัดยะลา (ติดตั้งเมื่อ พ.ศ. 2550)
15. เตาเผาขยะพลาสมา (โครงการวิศวกรรมย้อนรอย) สมาคมเครื่องจักรกลไทย (ติดตั้งเมื่อ พ.ศ. 2552)
 
16. เตาเผาขยะติดเชื้อ แบบหมุน ขนาด 350 กิโลกรัม/ชั่วโมง เทศบาลเมืองวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี (ติดตั้งเมื่อ พ.ศ. 2553)
17. เตาเผากากของเหลวกัมมันตรังสี ชนิดอินทรีย์ปลอดมลพิษ ชนิดเคลื่อนที่ได้ ขนาด 20 กิโลกรัม/ชั่วโมง สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (ติดตั้งเมื่อ พ.ศ. 2554)
19. เตาเผาขยะมูลฝอยติดเชื้อพร้อมระบบบำบัดมลภาวะทางอากาศ ขนาด 50 กิโลกรัม/ชั่วโมง โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ จังหวัดระยอง (ติดตั้งเมื่อ พ.ศ 2560)”

18. เตาเผาขยะติดเชื้อแบบหมุน ขนาด 500 กิโลกรัม/ชั่วโมงบริษัท ไพโรจน์สมพงษ์พาณิชย์ จำกัด
ศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขม กรุงเทพฯ (ติดตั้งเมื่อ พ.ศ.2557)

 20.เตาเผาขยะติดเชื้อพร้อมผลิตไฟฟ้า ขนาด 150 กก./ชั่วโมง มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช (ติดตั้งเมื่อ พ.ศ. 2560)


เตาเผาขยะชุมชน

1. เตาเผาขยะชุมชน ขนาด 50 กิโลกรัม/ชั่วโมง ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพแรงงาน จ.ระยอง (ติดตั้งเมื่อ พ.ศ.2543)
 
2. เตาเผาขยะชุมชน ขนาด 60กิโลกรัม/ชั่วโมง สถานีรายงานอากาศ กองทัพอากาศ อำเภอกระทู้ จังหวัด ภูเก็ต (ซ่อมแซม-ปรับปรุงระบบการทำงาน เมื่อ พ.ศ. 2544)
3. เตาเผาขยะชุมชน ขนาด 500 กิโลกรัมต่อวัน องค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย อ.เมือง จ.เชียงราย (ติดตั้งเมื่อ พ.ศ. 2545)
 
4. เตาเผาขยะชุมชน ขนาด 50 กิโลกรัม/ชั่วโมง ศูนย์บำบัดยาเสพติด เขาพริก จังหวัด นครราชสีมา (ติดตั้งเมื่อ พ.ศ. 2546)
5. เตาเผาขยะชุมชน ขนาด 0.5 ตัน/วัน องค์การบริหารส่วนตำบลบางแม่ม่าย จ.สุพรรณบุรี (ติดตั้งเมื่อ พ.ศ. 2547)
 
6. เตาเผากระดาษเงินกระดาษทอง วัดธรรมมงคล เขตพระโขนง (ติดตั้งเมื่อ พ.ศ. 2548)
7. เตาเผาขยะชุมชน ขนาด 250 กิโลกรัม/ชั่วโมง บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จำกัด จังหวัด สระบุรี (ติดตั้งเมื่อ พ.ศ. 2549)
 
8. เตาเผาขยะชุมชน (แบบไม่ใช้เชื้อเพลิง) ขนาด 300 กิโลกรัม/วัน บริษัท สามชัยสตีล อินดัสตรี้ จำกัด(มหาชน) จังหวัด สมุทรสาคร (ติดตั้งเมื่อ พ.ศ. 2549)
9. เตาเผาขยะชุมชน (แบบไม่ใช้เชื้อเพลิง) ขนาด 1.5 ตัน/วัน เทศบาลนากลาง จังหวัด หนองบัวลำภู(ติดตั้งเมื่อ พ.ศ. 2549)
 
10. เตาเผาขยะชุมชน ขนาด 80 กิโลกรัม/ชั่วโมง จำนวน 14 เตา องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแม อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ (ติดตั้งเมื่อ พ.ศ. 2551)
11. เตาเผาขยะชุมชน (แบบไม่ใช้เชื้อเพลิง) ขนาด 3 ตัน/วัน เทศบาลวังกะ จังหวัด กาญจนบุรี
 
12. เตาเผาขยะชุมชน ขนาด 15 กิโลกรัม/ชั่วโมง

 

คริสตจักรสวนดอกไม้ จ.เชียงราย (ติดตั้งเมื่อ พ.ศ.2556)

     

เตาเผาซากสัตว์

1. เตาเผาซากสัตว์ ขนาด 100 กิโลกรัม/ชั่วโมง กรมปศุสัตว์ อำเภอ ท่าแซะ จังหวัด ชุมพร (ติดตั้งเมื่อ พ.ศ. 2542)

 

 

 
2. เตาเผาซากสัตว์ ขนาด 100 กิโลกรัม/ชั่วโมง กรมปศุสัตว์ อำเภอบางคล้า จังหวัด ฉะเชิงเทรา(จำนวน 2 เตา) (ติดตั้งเมื่อ พ.ศ. 2542)
3. เตาเผาขยะซากสัตว์ทดลอง หรือขยะติดเชื้อ ขนาด 50 กิโลกรัม/ชั่วโมง กรมวิชาการเกษตร กองกีฏและสัตววิทยากรุงเทพมหานคร (ติดตั้งเมื่อ พ.ศ. 2543)
 
4. เตาเผาขยะซากสัตว์ทดลอง และสารเคมี ขนาด 25 กิโลกรัม/ชั่วโมง สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร (ติดตั้งเมื่อ พ.ศ. 2545)
5. เตาเผาขยะซากสัตว์ทดลอง ขนาด 250 กิโลกรัม/ครั้ง มหาวิทยาลัยมหิดล จังหวัดกาญจนบุรี( ติดตั้งเมื่อ พ.ศ. 2547)
 

เตาเผาศพ

1. เตาเผาศพ(สุนัข) ขนาด 50 กิโลกรัม/ชั่วโมง บริษัท เวิลด์ เพ็ท แองเจิล จำกัด จังหวัด กรุงเทพมหานคร (ติดตั้งเมื่อ พ.ศ. 2546)

 

 

 

 

 
2. เตาเผาศพ วัดดอนอินเดีย เขตสาธร จังหวัด กรุงเทพมหานคร (ซ่อมแซม-ปรับปรุงระบบการทำงาน) (เมื่อ พ.ศ. 2547)

เตาอบ

  1. เตาอบเซรามิคไฟฟ้า ม.บูรพา (ติดตั้งเมื่อ พ.ศ. 2545)
 
  2. ตู้อบลวดเชื่อม การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (ติดตั้งเมื่อ พ.ศ. 2545)
3. ตู้อบไฟฟ้า บริษัท ไทยคอปเปอร์ อินดัสตรี จำกัด (ติดตั้งเมื่อ พ.ศ. 2548)
 
4.
เตาอบชิ้นงาน รุ่น THERM 22KW HEATING OVEN ความจุ 252 ลิตร บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)  (ติดตั้งเมื่อ 2556)


 :: เครื่องคัดแยก
เตาเผาขยะและเตาประเภทอื่น     |    เครื่องคัดแยก    |    เครื่องจักรแปรรูปพลังงาน    |   เครื่องจักร - อุปกรณ์ทดลอง   |   อุปกรณ์เพื่อเทคโนโลยีสะอาด

ผลงานการออกแบบระบบคัดแยกขยะ

 

 

1. เทศบาลเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ขนาด 300 ตัน/วัน (ออกแบบ) (ติดตั้งเมื่อ พ.ศ. 2541)
 
2. มหาวิทยาลัยราชมงคลสวรรณภูมิ วิทยาเขตสุพรรณบุรี (ติดตั้งเมื่อ พ.ศ. 2546)


 :: เครื่องจักรแปรรูปพลังงาน
เตาเผาขยะและเตาประเภทอื่น     |    เครื่องคัดแยก    |    เครื่องจักรแปรรูปพลังงาน    |   เครื่องจักร - อุปกรณ์ทดลอง   |   อุปกรณ์เพื่อเทคโนโลยีสะอาด

1. เครื่องผลิตน้ำมันเชื้อเพลิงจากขยะพลาสติก ขนาด 10 ตัน/วัน บริษัทโปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999)จำกัด (มหาชน) (ติดตั้งเมื่อ พ.ศ. 2551)
   


 :: เครื่องจักร - อุปกรณ์ทดลอง
เตาเผาขยะและเตาประเภทอื่น     |    เครื่องคัดแยก    |    เครื่องจักรแปรรูปพลังงาน    |   เครื่องจักร - อุปกรณ์ทดลอง   |   อุปกรณ์เพื่อเทคโนโลยีสะอาด

ผลงานการออกแบบและสร้างเครื่องจักร

  1. เครื่องทดสอบลูกหมากรถบรรทุก บริษัท ไทยฟูโกกุ จำกัด ( ติดตั้งเมื่อ พ.ศ. 2540)
 
  2. ตู้เกียร์เครื่องรีดเหล็กแผ่น บริษัท ยูนิตี้ สตีล จำกัด ( ติดตั้งเมื่อ พ.ศ. 2540)
3. Preventive Maintenance บริษัท ยูนิตี้ สตีล จำกัด (ติดตั้งเมื่อ พ.ศ. 2540-2541)
 
4. เครื่องตัดขอบเหล็กหนา 6 มม. บริษัท ยูนิตี้ สตีล จำกัด ( ติดตั้งเมื่อ พ.ศ. 2541)
5. เครื่องผสมผงซักฟอกขนาด 100 kg/Batch บริษัท ปภัสรัณย์ จำกัด (ติดตั้งเมื่อ พ.ศ. 2541)
 
6. เครื่องขัดรองเท้าอัตโนมัติ บริษัท โบเซล(ประเทศไทย) จำกัด (ติดตั้งเมื่อ พ.ศ. 2542)
  7. ถังแช่เย็นน้ำเสีย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (ติดตั้งเมื่อ พ.ศ. 2546)
 
  8. เครื่องกวนมอเตอร์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ( ติดตั้งเมื่อ พ.ศ. 2546)
9. เครื่องผสมปุ๋ย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง ประเทศไทย (ติดตั้งเมื่อ พ.ศ. 2547)
 
10. เครื่องล้างถัง
- เทศบาลเมืองอุดรธานี
(ติดตั้งเมื่อ พ.ศ. 2547)
- เทศบาลเมืองพิษณุโลก(ติดตั้งเมื่อ พ.ศ. 2550)
- เทศบาลเมืองยะลา (ติดตั้งเมื่อ พ.ศ. 2550)
11. เครื่องทดสอบน้ำ-ลม บริษัท ซันซีร์ จำกัด (ติดตั้งเมื่อ พ.ศ. 2550)
 
12. เครื่องสร้างลมร้อน บริษัท สยามวิจัยและนวตกรรม จำกัด (เครือซิเมนต์ไทย) (ติดตั้งเมื่อ พ.ศ. 2552)
13. เครื่องกำจัดเศษอาหารและสารอินทรีย์ คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 

15. เรือตักขยะ โครงการความร่วมมือมหาวิทยาลัยศรีปทุม-บริษัท เทอร์ม เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
16. เครื่องย่อยขยะและวัสดุเหลือใช้ บริษัท พร้อมสร้างสรรค์ จำกัด
   


ผลงานการออกแบบและสร้างอุปกรณ์ทดลอง และวิจัยทางวิศวกรรม

1. เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบท่อและถัง มหาวิทยาลัยศรีปทุม (ติดตั้งเมื่อ พ.ศ. 2540)
 
  2. ชุดทดลองการนำความร้อน มหาวิทยาลัยศรีปทุม (ติดตั้งเมื่อ พ.ศ. 2540)
  3. ชุดทดลองการพาและการแผ่รังสีความร้อน มหาวิทยาลัยศรีปทุม (ติดตั้งเมื่อ พ.ศ. 2540)
 
4. ชุดทดลองหอผึ่งอากาศ (Cooling Tower) มหาวิทยาลัยศรีปทุม (ติดตั้งเมื่อ พ.ศ. 2540)
5. ชุดทดลองการไหลเวียนของอากาศ
- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีธนบุรี
(ติดตั้งเมื่อ พ.ศ. 2542)
- มหาวิทยาลัยปทุมธานี (ติดตั้งเมื่อ พ.ศ. 2545)
 
6. ชุดทดลองการทำความเย็น มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (ติดตั้งเมื่อ พ.ศ. 2541)
7. ชุดทดลองการบิด-การโก่ง Torsion & Deflection มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (ติดตั้งเมื่อ พ.ศ. 2541)
 
8. ชุดทดสอบมาตรวัดความดัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีธนบุรี (ติดตั้งเมื่อ พ.ศ. 2542)
9. ชุดทดลองการสอบเทียบอุณหภูมิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีธนบุรี (ติดตั้งเมื่อ พ.ศ. 2542)
 
10. ชุดทดลองการขยายตัวของโลหะ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีธนบุรี (ติดตั้งเมื่อ พ.ศ. 2542)
11. ชุดทดลองการกระแทกของลำน้ำ วิทยาลัยเทคโนโลยีธนบุรี (ติดตั้งเมื่อ พ.ศ. 2542)
 
12. ชุดทดลองการสมดุลย์ของวัตถุเมื่อเกิดการหมุน วิทยาลัยเทคโนโลยีธนบุรี (ติดตั้งเมื่อ พ.ศ. 2542)
13. ชุดทดสอบ Pelton Turbine มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีธนบุรี (ติดตั้งเมื่อ พ.ศ. 2542)
 
14. ชุดทดลอง Thermal Expansion มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีธนบุรี (ติดตั้งเมื่อ พ.ศ. 2542)
15. ชุดทดลองความหนืดน้ำมัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีธนบุรี (ติดตั้งเมื่อ พ.ศ. 2542)
 
16. ชุดทดลอง Center of Pressure มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีธนบุรี (ติดตั้งเมื่อ พ.ศ. 2542)
17. ชุดทดลองการบิด-การโก่ง Torsion & Deflection มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีธนบุรี (ติดตั้งเมื่อ พ.ศ. 2542)
 
18. ชุดทดลองการตีกระแทกของโลหะ วิทยาลัยเทคโนโลยีธนบุรี (ติดตั้งเมื่อ พ.ศ. 2542)
19. ชุดทดลองการสูญเสียในท่อ 
- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีธนบุรี (ติดตั้งเมื่อ พ.ศ. 2542)
- มหาวิทยาลัยปทุมธานี (ติดตั้งเมื่อ พ.ศ. 2545)
 
20. ชุดทดลองอุปกรณ์วัดอัตราการไหลของน้ำ 
- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีธนบุรี
(ติดตั้งเมื่อ พ.ศ. 2542)
- มหาวิทยาลัยปทุมธานี (ติดตั้งเมื่อ พ.ศ. 2545)
21. ชุดทดสอบโลหะเอนกประสงค์ 15 ตัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีธนบุรี (ติดตั้งเมื่อ พ.ศ. 2542)
 
22. เครื่องอัดร้อนอัดเย็น ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (ติดตั้งเมื่อ พ.ศ. 2546)
  23. ชุดกวนพร้อมมอเตอร์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร ์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (ติดตั้งเมื่อ พ.ศ. 2546)
 
  24. เครื่องทดลอง ระบบบำบัดน้ำเสียระดับห้องปฏิบัติการ พร้อมอุปกรณ์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร ์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (ติดตั้งเมื่อ พ.ศ. 2547)
25. เครื่องทดใบพัดลมแบบแรงเหวี่ยง บริษัท แสงชัยมิเตอร์ จำกัด (ติดตั้งเมื่อ พ.ศ. 2548)
 
  26. เครื่องกดน้ำหนักวัดความต้านทานไฟฟ้า 100 kg. บริษัท ดูคอมมันเทคโนโลยี (ประเทศไทย)จำกัด


 :: อุปกรณ์เพื่อเทคโนโลยีสะอาด
เตาเผาขยะและเตาประเภทอื่น     |    เครื่องคัดแยก    |    เครื่องจักรแปรรูปพลังงาน    |   เครื่องจักร - อุปกรณ์ทดลอง   |   อุปกรณ์เพื่อเทคโนโลยีสะอาด

ผลงานการออกแบบและสร้าง ระบบดูดกลิ่นขยะ

1. บริษัท กำจรกิจก่อสร้าง จำกัด 300 ตัน/วัน (ติดตั้งเมื่อ พ.ศ. 2545)
 
  2. ระบบบำบัดมลภาวะแบบเปียก บริษัท มารุเซ็น ฟู้ด (ประเทศไทย) จำกัด (ติดตั้งเมื่อ พ.ศ. 2557)

ผลงานการสร้าง ระบบบำบัดน้ำเสีย และซ่อมบำรุง

1. ซ่อมเครื่องเติมอากาศบ่อบำบัดน้ำเสีย เทศบาลเมืองพัทยา (ติดตั้งเมื่อ พ.ศ. 2545)
 
2. สร้างบ่อบำบัดน้ำเสีย เทศบาลเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง (ติดตั้งเมื่อ พ.ศ. 2547)
3. เครื่องเติมอากาศ หจก. บางแสนมหานคร (ติดตั้งเมื่อ พ.ศ. 2547)
 
4 ระบบบำบัดน้ำเสียจากขยะชุมชน ขนาด 80 คิว เทศบาลนครหาดใหญ่ จ.สงขลา (ติดตั้งเมื่อ พ.ศ. 2557)

ผลงานการออกแบบและสร้าง ระบบบำบัดฝุ่น

1. เครื่องอบเมล็ดพันธุ์
- ศูนย์ขยายพันธ์พืช จังหวัด สุโขไทย
 (ซ่อมแซม-ปรับปรุงระบบการทำงาน) (ติดตั้งเมื่อ พ.ศ. 2541)
- ศูนย์ขยายพันธ์พืช จังหวัด พะเยา (ติดตั้งเมื่อ พ.ศ. 2550)
 
2. ออกแบบและสร้าง ระบบบำบัดฝุ่น ศูนย์ขยายพันธ์พืช จังหวัด ชัยนาท (ติดตั้งเมื่อ พ.ศ. 2542)