ถ้วยรางวัลสุดยอดบริษัทเทคโนโลยีเครื่องจักรกลยอดเยี่ยม
โล่ห์่รางวัลเทคโนโลยีเครื่องจักรกลยอดเียี่ยม
- ปี 2549
- ปี 2551
- ปี 2552
ใบประกาศรางวัลเทคโนโลยีเครื่องจักรกลยอดเยี่ยม รางวัลที่ ๑ สาขาเครื่องจักรกลเพื่อพลังงานและสิ่งแวดล้อม
รางวัลชมเชย รางวัลสุดยอด SMEs แห่งชาติ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2553 กลุ่มธุรกิจเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
   

 :: รับรางวัล ปี 2549
   

 :: รับรางวัล ปี 2551
   
   

 :: รับรางวัล ปี 2552
   
 :: รับรางวัล ปี 2553