บริษัท เทอร์ม เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ได้นำสินค้าเข้าร่วมงาน “Leadership in Eco Industrial Town Development : ความเป็นผู้นำในการพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ”

ระหว่างวันที่ 28-29 ตุลาคม 2556 ณ ห้องแกรนด์ฮอล์ล ชั้น 2 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา

ดาวโหลดเอกสารประกอบการสัมนาวิชากา