บริษัทเทอร์มและบริษัทในเครือฯ ร่วมออกงานนิทรรศการ “Entech Pollutec Asia 2015 and Renewable Energy”เมื่อวันที่ 3-6 มิถุนายน 2558 ที่ผ่านมา ณไบเทค บางนา ในโซน Pavilion Energy Hall 104

ในงานนี้ บริษัท เทอร์ม เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด และบริษัทฯในเครือได้รับเกียรติจากลูกค้าและท่านผู้มีเกียรติเข้าเยี่ยมชม สินค้าและเครื่องจักร ที่เป็นนวัตกรรมของบริษัทและบริษัทในเครือ  เป็นจำนวนมากมาย

ในงานนี้ ดร.สมสิทธิ์ มูลสถาน กรรมการผู้จัดการ ได้บรรยาย นวัตกรรมการนำพลาสติกมาแปลงเป็นน้ำมัน และ เทคโนโลยีการกำจัดขยะติดเชื้อในประเทศไทย  และบริษัทฯได้นำสินค้าและผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่เป็นนวัตกรรมซึ่งมีการออกแบบ ผลิต และติดตั้งโดยคนไทยที่จัดจำหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ จัดนิทรรศการ อาทิเช่น เตาเผาขยะติดเชื้อปลอดไดออกซิน เป็นต้นและสินค้าของบริษัทในเครืออีกมากมายเช่นถุงกรองกำจัดไดออกซิน เครื่องจักรแปรรูปมะพร้าวสด และอุปกรณ์เจาะมะพร้าว  รวมถึงสินค้าและผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ  อื่นอีกมากมาย   และยังมีการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ได้แก่ CoCo Ice ซึ่งเป็นอุปกรณ์แทนน้ำแข็งหรือน้ำแข็งสแตนเลส นั่นเองซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานฯซึ่งเป็นคนไทยและชาวต่างชาติ เป็นจำนวนมาก