18-20 กรกฎาคม 2557 เตรียมพบกับ เทอร์มและบริษัทในเครือในงาน IP Innovation and Technology Expo-IPITEx 2014 “มหกรรมทรัพย์สินทางปัญญา นวัตกรรม เทคโนโลยี เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าและบริการ”

 

บริษัท เทอร์ม เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ขอเรียนเชิญลูกค้าและท่านผู้มีเกียรติเข้าเยี่ยมชมสินค้าและเครื่องจักร ที่เป็นนวัตกรรมและสินค้าของบริษัทและบริษัทในเครือ  ในงาน “มหกรรมทรัพย์สินทางปัญญา นวัตกรรม เทคโนโลยี เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าและบริการ”    (IP Innovation and Technology Expo-IPITEx 2014)”บนพื้นที่กว่า 90 ตารางเมตร ในโซน สมาคมเครื่องจักรกลไทย ระหว่างวันที่  18-20 กรกฎาคม 2557 ณ  ฮอลล์  103-105   ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา  ซึ่งจัดโดย   กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับ สมาคมเครื่องจักรกลไทย  โดยในงานนี้บริษัทฯได้นำสินค้าและผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่เป็นนวัตกรรมซึ่งมีการออกแบบ ผลิต และติดตั้งโดยคนไทยที่จัดจำหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ อาทิเช่น เตาเผาขยะรูปแบบต่างๆ เตาผลิตพลังงาน เป็นต้นและสินค้าของบริษัทในเครืออีกมากมายเช่นถุงกรองปลอดไดออกซิน เตาย่างห่างมะเร็ง เครื่องจักรแปรรูปมะพร้าวสด และอุปกรณ์เจาะมะพร้าว รวมถึงสินค้าและผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ อื่นอีกมากมาย

กำหนดการสำหรับพิธีเปิด

IP Innovation and Technology Expo 2014 : IPITEx 2014”

วันศุกร์ที่ 18 กรกฎาคม 2557 เวลา 10.00 – 12.00 น.

ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา

........................................................

09.00 – 10.00 น.            แขกผู้มีเกียรติและผู้สื่อข่าวลงทะเบียน

10.00 น.                        ประธานเดินทางมาถึงบริเวณพิธีเปิดงาน

10.00 – 10.10 น.            พิธีกรกล่าวต้อนรับเข้าสู่พิธีเปิดงาน

10.10 – 10.20 น.            ชมการแสดงพิธีเปิดงาน

10.20 – 10.30 น.            อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา กล่าวรายงาน พร้อมแนะนำหน่วยงานที่เป็นเจ้าภาพร่วมจัดงาน

10.30 – 10.50 น.            ปลัดกระทรวงพาณิชย์ กล่าวแสดงความยินดี
                                   ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวแสดงความยินดี

10.50 – 10.55 น.            ปลัดกระทรวงพาณิชย์ และปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกันทำพิธีเปิดงานอย่างเป็นทางการ

10.55 – 11.00 น             ประธาน และผู้บริหารของหน่วยงานที่ร่วมจัดงาน ถ่ายภาพร่วมกันบนเวที

11.00 – 11.15 น.           ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มอบรางวัลเทคโนโลยี สิ่งประดิษฐ์เพื่ออุตสาหกรรม

11.15 – 11.30 น.            ปลัดกระทรวงพาณิชย์ มอบรางวัล  IP Innovator and Creator Awards

11.30 – 12.00 น.            ประธานและคณะผู้บริหารเยี่ยมชมงาน