ชุดทดลองกังหันน้ำแบบเพลตัน

PELTON TURBINE TESTER (Model FM 130-1)

ชุดทดลองกังหันน้ำแบบเพลตัน เพื่อทดสอบความสามารถพลังงานที่ได้รับจากกังหัน รวมถึงประสิทธิภาพ ณ ความดันน้ำที่จุดต่างๆ ชุดทดลองประกอบด้วย 2 ส่วน คือโต๊ะชลศาสตร์และกังหันแบบเพลตัน ซึ่งทำจากสแตนเลสสตีล มีความทนทานไม่เป็นสนิม