เครื่องดักฝุ่นและกำจัดไดออกซิน

            ไดออกซิน (Dioxin) คือสารประกอบคลอรีนชนิดหนึ่ง มีโครงสร้างหลักประกอบด้วย Benzene ring 2 อะตอม ซึ่ง Dioxin มีหลายชนิดแต่ที่เป็นที่รู้จักมากที่สุด คือ Polychlorizated dibenzo – p – dioxins (PCDDs)

            Dioxin เกิดจากการเผาไหม้สารประกอบคลอรีนบางชนิดที่สามารถเกิดองค์ประกอบของ PCDDs ได้ เช่น การทำปฏิกิริยาระหว่าง Pyrolyzed char (เถ้าจากการเผาไหม้ในห้องเผาไหม้) กับ HCl ในการเผาไหม้พลาสติก เป็นต้น  นอกจากนี้แม้ว่า Dioxin จะถูกกำจัดไปแล้วในการเผาไหม้อย่างสมบูรณ์ภายในห้องเผา แต่ก็สามารถเกิดขึ้นใหม่ได้อีกในสภาวะเหมาะสม หลังจากก๊าซเผาไหม้แลกเปลี่ยนความร้อนที่ Heat exchanger ซึ่ง Factor ที่สำคัญของการก่อตัวครั้งนี้ คือ เวลา (Resident time) ที่เหมาะสมที่อุณหภูมิ 340OC ทำให้เกิด High oxidation และเกิดสารประกอบไดออกซินได้ในที่สุด

            ดังนั้นในการควบคุมปริมาณสารประกอบไดออกซิน จึงต้องควบคุมสภาวะในการเผาไหม้ หรือสภาวะในการกำจัดขยะ และต้องควบคุมสภาวะการบำบัดก๊าซเผาไหม้ด้วย ซึ่งระบบเตาของบริษัท เทอร์ม เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ได้นำระบบถุงกรองชนิดพิเศษ ในการกำจัดไดออกซินและดักฝุ่นทำให้ไม่ต้องยุ่งยากในการกำจัดไดออกซินแบบเดิมโดยการใช้ผงคาร์บอนและปูนขาวยากและไม่สะดวกต่อการกำจัดอีกต่อไป โดยถุงกรองชนิดพิเศษนี้จะทำงานเหมือนกับเครื่องกรองไอเสียรถยนต์ที่ใช้ในปัจจุบัน อายุการใช้งานของถุงกรองไม่น้อยกว่า 3 ปี