ระบบบำบัดฝุ่น

เป็นระบบกำจัดฝุ่นแบบศูนย์รวมท่อ  โดยนำหัวดูดฝุ่นไปติดตั้งตำแหน่งที่ต้องการจะดูดฝุ่นหรือลดมลภาวะบริเวณนั้น  หัวดูดฝุ่นสามารถปรับความเร็วของการดูดได้  โดยฝุ่นจะไหลไปตามท่อลำเลียงเข้าสู่ไซโคลนดักฝุ่น  ซึ่งอยู่ภายนอกอาคาร เพื่อให้สะดวกต่อการลำเลียงฝุ่นและลดเสียงดังที่เกิดขึ้นในโรงงาน  โดยระบบระบายฝุ่นจะมีอุปกรณ์ช่วยในการขนถ่าย เช่น เครื่องสั่นสะเทือน และระบบลิ้นควบคุม ในการระบายฝุ่น