เครื่องบดย่อย / Alligator

     เหมาะสำหรับการย่อยขยะชุมชน ขยะอุตสาหกรรม และขยะพลาสติกเพื่อใช้ทำปุ๋ย การผลิตเชื้อเพลิงและเพื่อผลิตน้ำมันจากพลาสติกตามลำดับ เครื่องบดย่อยสามารถตั้งโปรแกรมให้เหมาะสมกับชนิดของวัสดุที่ทำการย่อย ในกรณีที่มีการย่อยเกินกำลัง (Over load) ระบบสามารถหมุนกลับทางเพื่อคลายเศษวัสดุย่อยได้โดยอัตโนมัติ ส่วนตัวฟันบดย่อยสามารถถอดกลับและเปลี่ยนได้เพื่อง่ายต่อการบำรุงรักษา

ขนาด (ตัน/วัน)

ขนาดของเครื่อง
(ก x ย x ส)

น้ำหนักเครื่อง
(ตัน)

กำลังมอเตอร์ ระบบต้นกำลัง
15 1.5 x 2.5 x 2.5 2.0 30Hp เกียร์ทด/ มอเตอร์ไฮดรอลิค
30 2.5 x 3.5 x 3.0 3.5 50Hp เกียร์ทด/ มอเตอร์ไฮดรอลิค
70 3.0 x 4.0 x 4.0 6.0 100Hp เกียร์ทด/ มอเตอร์ไฮดรอลิค
100 3.5 x 5.0 x 5.0 8.0 150Hp เกียร์ทด/ มอเตอร์ไฮดรอลิค