เตาเผาขยะเทอร์ม รุ่นเดอร์ลุกซ์

เหมาะสำหรับขยะ : ติดเชื้อ, อุตสาหกรรม, ซากสัตว์

ขนาดของเตาเผารุ่นเดอร์ลุกซ์ : ตั้งแต่ 150-1,250 กิโลกรัม/ชั่วโมง

คุณลักษณะทั่วไป : เตาเผาขยะเทอร์ม รุ่นเดอร์ลุกซ์ออกแบบให้เป็นเตาเผาขยะที่มี 2 ห้องเผาไหม้แยกออกจากกัน ห้องเผาที่ 1 เป็นห้องสำหรับเผาขยะติดตั้งอยู่ด้านล่าง ส่วนบนของห้องเผาไหม้มีลักษณะโค้ง สามารถทำอุณหภูมิในการเผาไหม้ไม่ต่ำกว่า 600-850 องศาเซลเซียส มีประตูสำหรับป้อนขยะเข้าเตาเผาฯ มีประตูสำหรับนำเถ้าหนักออก มีช่องสำหรับมองการเผาไหม้ขยะภายในเตา ห้องเผาที่ 2เป็นห้องสำหรับเผาควันและกลิ่นเป็นทรงกระบอกแนวนอน สามารถทำอุณหภูมิในการเผาไหม้ได้ไม่ต่ำกว่า 800-1000องศาเซลเซียส ติดตั้งอยู่ด้านบนห้องเผาไหม้ที่ 1 มีประตูสำหรับนำเถ้าลอยออก มีช่องสำหรับมองเปลวไฟภายใน และมีระบบรังผึ้งอยู่ภายในมีหน้าที่ทำให้การไหลเวียนแก๊สมีระยะเวลานานมากกว่า 2.0 วินาที ก่อนปล่อยออกสู่บรรยากาศหรือเชื่อมต่อเข้ากับระบบควบคุมมลภาวะทางอากาศ  ระบบเชื้อเพลิงที่ใช้ในการเผามีให้เลือกทั้งแบบใช้น้ำมันดีเซล  น้ำมันเตาฯ และเป็นระบบแก๊ส LPG  พร้อมอุปกรณ์ความปลอดภัย

           เตาเผาขยะรุ่นนี้จะมีระบบการการจ่ายอากาศเข้าเตาเผาขยะเพื่อช่วยให้มีการเผาไหม้ที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้น โดยอากาศ(Primary Air) ที่จะเข้าไปในเตาเผาขยะจะถูกดูดและส่งผ่านเข้าระบบแลกเปลี่ยนความร้อน (Heat Exchanger) ซึ่งจะทำให้อากาศที่มีอุณหภูมิต่ำร้อนขึ้นและไหลผ่านระบบท่อเข้าสู่รูอากาศของผนังเตาเผาขยะตามตำแหน่งต่างๆ เข้าจ่ายในห้องเผา

           โครงสร้างและผนังเตา ผนังเตา 3 ชั้น  ประกอบด้วยอิฐทนไฟหนา 115 มิลลิเมตร ทนความร้อนไม่ต่ำกว่า 1600  องศาเซลเซียส ก่อด้วยปูนทนไฟ(Mortar) ทนความร้อนไม่ต่ำกว่า 1600  องศาเซลเซียส ประตูเตาเผาขยะหล่อด้วยคอนกรีตทนไฟ ทนความร้อนไม่ต่ำกว่า 1600  องศาเซลเซียส มีคุณภาพเทียบเท่ามาตรฐาน ASTM    ชั้นที่ 2 เป็นฉนวนกันความร้อนหนา 50 มิลลิเมตรทนความร้อนได้ไม่ต่ำกว่า 1,100 องศาเซลเชียส  ผนังชั้นนอก(เปลือกเตา) ทำด้วยเหล็กหนาไม่ต่ำกว่า 6.0 มิลลิเมตร พ่นด้วยสีทนความร้อนสามารถทนความร้อนได้ไม่น้อยกว่า 600  องศาเซลเซียส 

        หัวเผาขยะและหัวเผาควัน     เป็นผลิตภัณฑ์จากประเทศในทวีปยุโรป  อเมริกา  หรือประเทศญี่ปุ่น  ซึ่งได้รับมาตรฐาน ISO 9001    มีเครื่องเป่าอากาศและระบบจ่ายน้ำมันฯหรือแก๊สประกอบอยู่ในตัว   และสามารถปรับอัตราการจ่ายอากาศและเชื้อเพลิงได้ มีระบบการจุดไฟโดยอัตโนมัติ ด้วยทรานฟอร์มเมอร์จุดประกายไฟที่ขั้วอิเลคโทรด ใช้กับระบบไฟ 220/380 V 50 Hz. มีโฟโต้เซลตรวจเปลวไฟส่งสัญญาณให้หัวเผาตัดต่อพ่นไฟโดยอัตโนมัติและ มีอุปกรณ์ป้องกันแบบ Automatic Shut off and Flame Detector เพื่อ ป้องกันการระเบิดของเตาเผาขยะในกรณีหัวเผาทำงานผิดปกติหรือขัดข้อง   หัวเผาสามารถเลื่อนเข้าออกเพื่อง่าย สะดวกต่อการซ่อมบำรุงและป้องกันความร้อนย้อนกลับเข้าหัวเผาฯ

      หัววัดอุณหภูมิ       เป็นเทอร์โมคัปเปิ้ล Type K ทำด้วยเหล็ก ไร้สนิม (Stainless Steel) ปลอกหุ้มด้วยเซอร์รามิคส์ ข้อต่อแบบหน้าแปลน (Flange) ใช้อุณหภูมิสูงสุดไม่เกิน 1,200 องศาเซลเซียส

เครื่องวัดและควบคุมอุณหภูมิ   ควบคุมอุณหภูมิการเผาไหม้(Temperature Control) ทำหน้าที่แสดงและควบคุมอุณหภูมิภายในห้องเผาไหม้ขยะและห้องเผาไหม้ควัน แสดงผลเป็นตัวเลข การตั้งค่าและควบคุมอุณหภูมิมีความเที่ยงตรงสูง ง่ายต่อการใช้และซ่อมบำรุงอุปกรณ์และ

สายไฟฟ้าที่ใช้เตาเผาขยะเทอร์มทุกรุ่น ได้ตามมาตรฐาน NEC (National Electric Code)หรือ สถาบันที่ ว.ส.ท. รับรอง

มาตรฐานคุณภาพอากาศที่ออกจากปล่องเตาเผาเทอร์ม : โดยเฉลี่ยต้องเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.  2546  หรือตามประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม  พ.ศ. 2540

อุปกรณ์เสริม : เครื่องป้อนขยะอัตโนมัติ, ระบบนำกระดูกออกจากห้องเผาไหม้กรณีที่เป็นเตาเผาซากสัตว์ (สุนัข), ไซโคลนดักฝุ่น, ระบบควบคุมมลพิษทางอากาศ, ระบบกำจัดไดออกซิน-ฟูแรน, ระบบควบคุมการทำงานแบบสัมผัส (Touch Screen) ร่วมกับ PLC, หัวเผาและระบบสำหรับขยะเหลว, ระบบควบคุมควันอัตโนมัติ (Smoke Controller)