เตาเผาขยะเทอร์ม รุ่นสแตนดาร์ด

เหมาะสำหรับขยะ : ติดเชื้อ, อุตสาหกรรม, ซากสัตว์, ชุมชน

ขนาดของเตาเผารุ่นสแตนดาร์ด : ตั้งแต่ 50-300 กิโลกรัม/ชั่วโมง

คุณลักษณะทั่วไป : เตาเผาขยะเทอร์มรุ่นสแตนดาร์ด  ตัวเตาเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยม  ภายในประกอบด้วย  3  ส่วน  ได้แก่  ส่วนห้องเผาขยะ   ส่วนห้องเผาควันและกลิ่น  และอุปกรณ์ดักฝุ่น  รวมอยู่ภายในเตาเดียวกันทำให้มีขนาดกะทัดรัด  ติดตั้งง่าย  ใช้งานสะดวก  โดยห้องเผาไหม้ที่ 1(Primary Chamber) ใช้สำหรับเผาขยะ และเผากากที่มีพิษที่เป็นของเหลวได้ในกรณีที่ลูกค้าต้องการ อุณหภูมิที่ใช้ในการเผาไหม้ขยะ  600-1,000  องศาเซลเซียส มีประตูสำหรับป้อนขยะเข้าเตาเผาฯ มีประตูสำหรับนำเถ้าหนักออก มีช่องสำหรับมองการเผาไหม้ขยะภายในเตา   ส่วนห้องเผาไหม้ที่ 2(Secondary Chamber) เป็นห้องสำหรับเผาควันและกลิ่นมีประตูสำหรับนำเถ้าลอยออก มีช่องสำหรับมองเปลวไฟภายใน เตาเผารุ่นสแตนดาร์ดจะสามารถควบคุมการเผาให้เกิดการเผาไหม้ที่อุณหภูมิอย่างน้อยที่    800-1,100  องศาเซลเซียส  โดยมีระยะเวลาที่นานพอเพียงสำหรับการทำลายสารไหม้ไฟได้(Combustible) จนหมดสิ้น  ทั้งนี้ได้ไม่ต่ำกว่า 2.0 วินาที  ก๊าซที่เหลือจากการเผาไหม้ของห้องเผาที่ 2  จะเข้าสู่ไซโคลนเพื่อดักฝุ่นไว้บางส่วน    ก่อนปล่อยออกสู่บรรยากาศหรือเชื่อมต่อเข้ากับระบบควบคุมมลภาวะทางอากาศและกำจัดไดออกซิน-ฟูแรน  ระบบเชื้อเพลิงที่ใช้ในการเผามีให้เลือกทั้งแบบใช้น้ำมันดีเซล  น้ำมันเตาฯ และเป็นระบบแก๊ส LPG  พร้อมอุปกรณ์ความปลอดภัย

           เตาเผาขยะรุ่นสแตนดาร์ด จะมีระบบการการจ่ายอากาศเข้าเตาเผาขยะเพื่อช่วยให้มีการเผาไหม้ที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้น โดยอากาศ(Primary Air) ที่จะเข้าไปในเตาเผาขยะจะถูกดูดและส่งผ่านเข้าระบบแลกเปลี่ยนความร้อน (Heat Exchanger) ซึ่งจะทำให้อากาศที่มีอุณหภูมิต่ำร้อนขึ้นและไหลผ่านระบบท่อเข้าสู่รูอากาศของผนังเตาเผาขยะตามตำแหน่งต่างๆ เข้าจ่ายในห้องเผาขยะ ห้องเผาควันและกลิ่น และห้องผสม

           โครงสร้างและผนังเตา ผนังเตา 4 ชั้น  ประกอบด้วยชั้นแรกทำจากอิฐทนไฟหนา 115 มิลลิเมตร ทนความร้อนไม่ต่ำกว่า 1600  องศาเซลเซียส ก่อด้วยปูนทนไฟ(Mortar) ทนความร้อนไม่ต่ำกว่า 1600  องศาเซลเซียส ประตูเตาเผาขยะหล่อด้วยคอนกรีตทนไฟ ทนความร้อนไม่ต่ำกว่า 1600  องศาเซลเซียส มีคุณภาพเทียบเท่ามาตรฐาน  ASTM    ชั้นที่ 2 เป็นฉนวนกันความร้อนหนา 50 มิลลิเมตรทนความร้อนได้ไม่ต่ำกว่า 1,100 องศาเซลเชียส  ผนังชั้นที่ 3 ทำด้วยเหล็กหนาไม่ต่ำกว่า 6.0 มิลลิเมตร ชั้นที่ 4(เปลือกเตา) เป็นฝาครอบกันความร้อนความหนาไม่น้อยกว่า  2  มิลลิเมตรทำให้ผนังเตามีอุณหภูมิต่ำสามารถสัมผัสได้ พ่นด้วยสีทนความร้อนซึ่งสามารถทนความร้อนได้ไม่น้อยกว่า 600  องศาเซลเซียส

           หัวเผาขยะและหัวเผาควัน (Burner)                เป็นผลิตภัณฑ์จากประเทศในทวีปยุโรป   อเมริกา  หรือประเทศญี่ปุ่น  ซึ่งได้รับมาตรฐาน ISO 9001    มีเครื่องเป่าอากาศและระบบจ่ายน้ำมันฯหรือแก๊สประกอบอยู่ในตัว   และสามารถปรับอัตราการจ่ายอากาศและเชื้อเพลิงได้ มีระบบการจุดไฟโดยอัตโนมัติ ด้วยทรานฟอร์มเมอร์จุดประกายไฟที่ขั้วอิเลคโทรด ใช้กับระบบไฟ 220/380 V 50 Hz. มีโฟโต้เซลตรวจเปลวไฟส่งสัญญาณให้หัวเผาตัดต่อพ่นไฟโดยอัตโนมัติและ มีอุปกรณ์ป้องกันแบบ Automatic Shut off and Flame Detector เพื่อ ป้องกันการระเบิดของเตาเผาขยะในกรณีหัวเผาทำงานผิดปกติหรือขัดข้อง หัวเผาสามารถเลื่อนเข้าออกเพื่อง่าย สะดวกต่อการซ่อมบำรุงและป้องกันความร้อนย้อนกลับเข้าหัวเผาฯ

           หัววัดอุณหภูมิ       เป็นเทอร์โมคัปเปิ้ล Type K ทำด้วยเหล็ก ไร้สนิม (Stainless Steel) ปลอกหุ้มด้วยเซอร์รามิคข้อต่อแบบหน้าแปลน (Flange) ใช้อุณหภูมิสูงสุดไม่เกิน 1,200 องศาเซลเซียส

           เครื่องวัดและควบคุมอุณหภูมิ            ควบคุมอุณหภูมิการเผาไหม้(Temperature Control) ทำหน้าที่แสดงและควบคุมอุณหภูมิภายในห้องเผาไหม้ขยะและห้องเผาไหม้ควัน แสดงผลเป็นตัวเลข การตั้งค่าและควบคุมอุณหภูมิมีความเที่ยงตรงสูง ง่ายต่อการใช้และซ่อมบำรุงอุปกรณ์และ

           สายไฟฟ้าที่ใช้เตาเผาขยะเทอร์มทุกรุ่น ได้ตามมาตรฐาน NEC (National Electric Code) หรือ สถาบันที่ ว.ส.ท. รับรอง

มาตรฐานคุณภาพอากาศที่ออกจากปล่องเตาเผาเทอร์ม : โดยเฉลี่ยต้องเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.  2546  หรือตามประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม  พ.ศ. 2540

อุปกรณ์เสริม : เครื่องป้อนขยะอัตโนมัติ, ระบบควบคุมมลพิษทางอากาศ, ระบบกำจัดไดออกซิน-ฟูแรน, ระบบควบคุมการทำงานแบบสัมผัส (Touch Screen) ร่วมกับ PLC, หัวเผาและระบบสำหรับขยะเหลว, ระบบควบคุมควันอัตโนมัติ (Smoke Controller)