เตาอีคอน

ขนาด  :   ตั้งแต่ 500-5,000 กิโลกรัม/วัน

คุณสมบัติ : เตาเผาขยะแบบอีคอน ได้ออกแบบไว้สำหรับขยะที่มีความชื้นไม่สูงมากนัก  เช่น โรงเรียน หมู่บ้าน ชุมชนต่าง ๆ เป็นเตาเผาขยะแบบพิเศษที่ไม่ใช้พลังงานไฟฟ้า หรือน้ำมัน แต่อาศัยกระแสลมเร่งจากธรรมชาติในการดูดอากาศเข้าเตาเพื่อการเผาไหม้และมีไซโคลนดักฝุ่นก่อนที่จะปล่อยออกจากปล่อง จึงใช้งานง่าย  สะดวก ปลอดภัย และไม่จำเป็นต้องมีการบำรุงรักษา

รุ่น อัตราการเผาไหม้ (กิโลกรัม/วัน) ความจุห้องเผาไหม้ (ลิตร) น้ำหนัก(ตัน) พื้นที่ติดตั้งเตา (ตารางเมตร)
TH-500 500 1000 1.5 3.0 x 2.0
TH-1000 1000 2000 2.3 3.5 x 2.3
TH-1500 1500 3000 3.2 4.0 x 2.5
TH-2000 2000 4000 4.0 4.0 x 3.0