เครื่องแยกโลหะ

เครื่องแยกโลหะ เป็นเครื่องจักรที่ออกแบบเป็นพิเศษ เพื่อแยกวัสดุ 3 ชนิด ประกอบด้วย 1. วัสดุที่ไม่มีส่วนผสมของเหล็ก (Non-ferrous) เช่น อลูมิเนียม ทองแดง ทองเหลือง 2. วัสดุที่มีส่วนผสมของเหล็ก (Ferrous) คือ แม่เหล็กดูดได้ เช่น กระป่องเหล็ก ตะปู ลวด ฯลฯ และ 3. วัสดุที่ไม่ใช่โลหะ เช่น ยาง พลาสติก ไม้ ฯลฯ วัสดุทั้ง 3 ชนิดจะถูกแยกด้วยด้วยเครื่องนี้โดยอัตโนมัติเพียงนำวัสดุเหล่านี้มาวางบนสายพานให้ไหลผ่านเครื่องคัดแยกวัสดุ โดยวัสดุจะตกลงด้านล่างตามช่อง แยก 3 ชนิด

รุ่น ความกว้างสายพาน(mm.) ยาว (m.) พื้นที่ติดตั้ง (m. x m.) น้ำหนัก (kg)

ES 400

ES 600

ES 900

ES 1200

ES 1500

400

600

900

1200

1500

1.5

1.6

1.6

1.8

1.8

1.2  x 1.8

1.4  x 2.0

1.7  x 2.0

2.0  x 2.5

1.2  x 2.5

1000

1200

1400

1600

1800