เครื่องร่อน ( Trommel Screen)

                เครื่องร่อนทำหน้าที่แยกขนาดวัสดุหรือขยะ  เพื่อให้ได้ขนดเล็ก, กลาง, ใหญ่ด้วยการหมุน  โดยนำวัสดุที่จะแยกลำเลียงเข้าสู่ท่อแยกขนาดวัสดุ (Drum Screen) เพื่อทำการร่อน วัสดุที่มีขนาดเล็กจะผ่านออกในตะแกรงรูเล็กในช่วงแรก วัสดุที่มีขนาดใหญ่กว่าจะผ่านตะแกรงรูใหญ่ในช่วงสอง วัสดุจะไหลลงสู่สายพานแบบพับได้ด้านล่างของท่อแยกทั้งสองช่วง ส่วนวัสดุที่ไม่สามารถผ่านตะแกรงรูใหญ่กว่า 2 นิ้ว จะถูกปล่อยสู่สายพานลำเลียงเพื่อนำขยะออกสู่สายพานลำเลียงขยะออกเช่นกัน และในส่วนปลายของสายพานสามารถติดตั้งอุปกรณ์ดูดเหล็ก (อุปกรณ์เสริม) ได้

                โครงสร้างของเครื่องร่อนสามารถเคลื่อนย้ายได้  เพื่อความสะดวกต่อการใช้งานนอกสถานที่ซึ่งโครงสร้างจะประกอบด้วยล้อยางทั้งหมด  4 ล้อ  พร้อมขาตั้งทั้งหมด 2 ขา  สามารถปรับระดับความสูง-ต่ำของขาตั้งได้  และโครงสร้างมีตะขอไว้สำหรับรถลากได้  เครื่องต้นกำลังสามารถเลือกการใช้งานได้ทั้งเครื่องยนต์ปั่นไฟฟ้า  หรือกระแสไฟฟ้าจากโรงงาน

รุ่น
อัตราการคัดแยก (ตัน/วัน)
มิติ (กx ย xส,เมตร)
น้ำหนัก (ตัน)
TMS-30
30
2.3 x 5.6 x 2.5
2
TMS-70
70
2.6 x 7.4 x 3.3
3
TMS-100
100
3.6 x 10 x 4.3
5
TMS-150
150
4.0 x 12 x 5.5
7
TMS-200
200
4.5 x 15 x 6.5
10