เครื่องย่อยขยะและวัสดุเหลือใช้

เครื่องย่อยเศษวัสดุเทอร์ม เป็นเครื่องย่อยชนิด 2 เพลา ใบมีดทั้งสองด้านมีความคมและสวมพอดีกับเพลา  เครื่องย่อยเทอร์มออกแบบให้มีการใช้แรงน้อยในการตัดเพื่อลดการสึกหรอ และประหยัดพลังงาน สามารถย่อยวัสดุชนิดต่าง ๆ เช่น พลาสติก, ยาง, ถังเหล็ก, กระป๋องสี, ขยะทุกประเภท, เศษต้นไม้,และกิ่งไม้

รุ่น อัตราการย่อย (ลบ.ม/ชม.) น้ำหนัก (ตัน) พื้นที่ติดตั้ง (ตารางเมตร) ขนาดของมอเตอร์ (Hp)
TC  5

TC  10

TC 15

TC  20
5

10

15

20
0.7

1

1.5

20
2.3 × 1.2

2.8 × 1.5

3.2 × 2.2

4 × 3
6-10

12-20

20-35

25-50