เครื่องร่อนขยะพลาสติก

          เครื่องร่อนพลาสติกจากหลุมฝังกลบ หรือบ่อขยะ มีลักษณะโครงสร้างเป็นทรงกระบอกแนวนอนหมุนรอบตัวเอง ติดตั้งตะแกรงเหล็กขนาดช่องรูเปิด 2 นิ้ว หรือรูเหลี่ยมขนาด 40 มิลลิเมตร ตลอดทั่วผิวทรงกระบอก ของของทรงกระบอกทั้งสองด้านและกึ่งกลางมีชุดรองรับเป็นล้อหมุนพร้อมลูกปืนเพื่อลดความฝืด  เครื่องร่อนมีทั้งแบบปรับขนาดรูไม่ได้และแบบปรับขนาดได้โดยไม่ต้องถอดเปลี่ยนชุดตะแกรง ด้วยการปรับรูตะแกรงซึ่งวางซ้อนกันสองชั้น  เครื่องจักรขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ดีเซลหรือไฟฟ้าได้  มีระบบสายพานลำเลียงเพื่อลำเลียงขยะเข้าสู่ตะแกรงร่อน  และมีสายพานลำเลียงไม่น้อยกว่า 2 ชุด  ลำเลียงวัสดุที่ผ่าน  การร่อนออก  และสามารถติดตั้งชุดแม่เหล็กแยกขยะโลหะเหล็กออก

                   โครงสร้างของเครื่องร่อนสามารถเคลื่อนย้ายได้  เพื่อสะดวกต่อการใช้งานนอกสถานที่  ซึ่งโครงสร้างจะประกอบด้วยล้อยางไม่น้อยกว่า 2 ล้อ  พร้อมขาตั้งไม่น้อยกว่า 2 ขา  สามารถปรับระดับความสูง-ต่ำของขาตั้งได้  และโครงสร้างมีตะขอไว้สำหรับลากจูง