เครื่องล้างขยะพลาสติกพร้อมระบบสายพานลำเลียง

เป็นเครื่องล้างขยะพลาสติกโดยใช้ตะแกรงปั่นเหวี่ยงพลาสติกให้สัมผัสกับน้ำ  และตะแกรงปั่นเหวี่ยงพลาสติกรอบสูง  เพื่อสลัดน้ำจากพลาสติกโดยใช้กำลังจากมอเตอร์ไฟฟ้า  หรือไฮดรอลิคเพื่อช่วยให้ขยะคลายตัว  เครื่องล้างพลาสติกที่มีขั้นตอนการล้างและทำความสะอาด สำเร็จรูปในตัวเอง โดยได้รับกำลังขับเคลื่อนการทำงานด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าหรือไฮดรอลิค วัสดุทำจากแสตนเลสและเหล็กเคลือบผิวอย่างดีปากรับขยะพลาสติกทำด้วยสแตนเลส มีชุดลูกกรงตาข่ายเพื่อการซักล้างขยะ ทำด้วยเหล็กเคลือบผิวหรือสแตนเลส โดยได้รับกำลังหมุนมาจากมอเตอร์เกียร์ไฟฟ้า ชุดปั่นสลัดน้ำและสิ่งสกปรก ทำด้วยเหล็กเคลือบผิวหรือสแตนเลส ได้รับกำลังหมุนด้วยความเร็วสูงจากมอเตอร์ไฟฟ้า ชุดโบลเวอร์เป่าพลาสติกออก ทำด้วยเหล็กเคลือบผิวหรือสแตนเลส โดยได้รับกำลังจากเพลาชุดเดียวกันกับชุดปั่นสลัดน้ำ ถาดรองรับน้ำ ในการซักขยะพลาสติกและรองรับน้ำจากการปั่นสลัด ทำด้วยเหล็กเคลือบผิวหรือสแตนเลส ความยาวและความกว้างของอุปกรณ์ให้พอดีกับลูกกรงตาข่ายและชุดปั่นสลัด