เครื่องอบแห้งพร้อมระบบสายพานลำเลียง

เป็นเครื่องอบแห้งที่ออกแบบสำหรับอบขยะพลาสติกที่ผ่านการย่อยจากเครื่องย่อยแล้ว เพื่อทำการไล่ความชื้นออกจากพลาสติก โดยได้รับความร้อนจากการผสมกันของความเย็นจากภายนอกกับแก๊สร้อนจากปล่องเตา เพื่อให้มีอุณหภูมิในการอบประมาณ 70OC มาเป่าขยะพลาสติกที่กำลังถูกหมุนในถังเพื่อทำให้ความชื้นลดลง ถังหมุนมีลักษณะเป็นรูปทรงกระบอก วางตามแนวนอนมุมเอียงของถังสามารถปรับได้     ถังมีรูเป็นรูปวงกลมรอบๆ ขนาดรูประมาณเส้นผ่าศูนย์กลาง 15 มิลลิเมตร ทำด้วยเหล็กเคลือบสี ถังหมุนได้รับกำลังในการหมุนจากมอเตอร์เกียร์แบบปรับความเร็วรอบได้ ด้านล่างของถังหมุนจะมีท่อลมร้อนทั้งสองข้างของถังโดยท่อลมร้อนนั้นมีขนาดไม่น้อยกว่า 20 เซนติเมตร ทำด้วยเหล็กเคลือบผิว ด้านบนของถังหมุน จะมีฝาครอบและท่อลมออก ขนาดไม่น้อยกว่า 30 เซนติเมตร ทำด้วยเหล็กเคลือบผิว ด้านล่างของถังหมุน  จะมีกระบะรับเศษขยะชิ้นเล็กๆ ออกจากตะแกรงหมุน  และมีรถเข็นสำหรับลำเลียงสู่ถังพักขยะ  เพื่อการกำจัดที่ถูกต้องตามหลักวิธีต่อไป  สายพานป้อนขยะพลาสติกเข้าเครื่องอบแห้ง มีความกว้างไม่น้อยกว่า 60 เซนติเมตร เพื่อป้อนพลาสติกเข้าเครื่องอบแห้ง ได้รับกำลังการขับเคลื่อนมาจากมอเตอร์ไฟฟ้า