เครื่องตัดขอบเหล็ก (SLITTING MACHINE)

เครื่องตัดขอบเหล็ก ออกแบบสำหรับตัดขอบเหล็กเส้นแบนที่ผ่านการตัดซอยเหล็กแผ่นแล้วเหลือชิ้นสุดท้ายและมีความกว้างไม่เท่ากัน  เพื่อให้เป็นเหล็กเส้นแบนที่มีคุณภาพทั้งความกว้างและความหนา  เครื่องตัดขอบเหล็กสามารถตัดขอบเหล็กสามารถตัดขอบเหล็กเส้นแบนที่มีขนาดความกว้างตั้งแต่ 1" - 4" (25-100 มิลลิเมตร) และมีความหนาสูงสุดถึง 6  มิลลิเมตร เหล็กเส้นแบนที่มีปัญหาเรื่องความกว้างไม่เท่ากันเมื่อผ่านการตัดขอบด้วยเครื่องตัดขอบเหล็ก ของ เทอร์ม แล้ว มั่นใจได้ว่าสามารถนำออกจำหน่ายได้เหมือนกับเหล็กเส้นแบนที่มีขายตามท้องตลาดทั่วไปอย่างแน่นอน