เครื่องผสมปุ๋ย

                เป็นเครื่องผสมวัตถุดิบให้เข้ากัน  โดยแกนอยู่ตามแนวนอน ลักษณะตัวใบกวนเป็นแบบรอบบอน (Ribbon) สามารถผสมได้ครั้งละ 500 กิโลกรัม ได้โดยใช้เวลาอันรวดเร็ว ถังผสมมีความหนาไม่น้อยกว่า 4 mm. ใบกวนมีความหนาไม่น้อยกว่า 6 mm. มีฝาปิดกันวัสดุฟุ้งกระจาย มีทางออกของวัสดุที่ผสมแล้วอยู่ทางด้านล่างของเครื่อง  ซึ่งสามารถเปิดออกได้เป็นระยะๆ  ใช้มอเตอร์ไฟฟ้า 5 แรงม้า  220 V กินกระแสไม่มาก  22A มีสวิทช์ปิดเปิดที่ตัวเครื่องและชุดอุปกรณ์ป้องกันมอเตอร์เสียหายจากการกินกระแสเกิน โครงสร้างเป็นเหล็กหนา  ทนทานและสะดวกในการบำรุงรักษา  ช่องปล่อยวัสดุสูงจากพื้นไม่น้อยกว่า  60  เซนติเมตร สะดวกต่อการนำรถเข็นไปรองรับ