เครื่องผลิตลมร้อน

                เป็นเครื่องผลิตลมร้อนที่ใช้สำหรับอบเมล็ดพันธุ์พืชหรือผลิตผลทางการเกษตร เป็นการแลกเปลี่ยนความร้อนระหว่างแก๊สร้อนกับอากาศแบบไม่สัมผัสกันสามรถปรับอุณหภูมิได้ตั้งแต่ 50 องศาเซลเซียส จนถึง 200 องศาเซลเซียส  มีทั้งเลือกใช้เชื้อเพลิงที่เป็นแก๊สและน้ำมัน