เครื่องแยกโลหะ
   
เครื่องร่อนขยะ
   
เครื่องย่อยขยะ
   
ห้องคัดแยกขยะ
   
สายพานลำเลียงขยะ
   
เครื่องบดย่อย