เครื่องผลิตน้ำมันจากขยะพลาสติก
   
เครื่องกลั่นน้ำมัน
   
เครื่องร่อนขยะพลาสติก
   
เครื่องล้างขยะพลาสติก
   
เครื่องอบแห้ง