เครื่องดักฝุ่นและกำจัดไดออกซิน
   
ชุดบำบัดและปรับสภาพแก๊ส
   
เครื่องล้างถัง
   
ระบบกรองกลิ่นชีวภาพ (Bio filter)
   
ระบบบำบัดฝุ่น
   
ระบบบำบัดน้ำเสีย
   
ระบบบำบัดมลภาวะแบบเปียก