เตาเผาขยะTHERM เป็นเตาเผาขยะมูลฝอยที่จัดสร้างขึ้นเพื่อการเผาขยะชุมชน ขยะติดเชื้อที่มาจากสถานพยาบาล และขยะอุตสาหกรรมจากโรงงาน ซึ่งได้ออกแบบตามหลักการทางวิศวกรรมเตาเผาขยะTHERM ออกแบบให้มีการเผาไหม้ 2 ครั้ง การเผาไหม้ครั้งแรกเป็นการเผาขยะมูลฝอยอุณหภูมิภายในห้องเผาไหม้ไม่น้อยกว่า 760 องศาเซลเซียส (ขยะติดเชื้อ) การเผาครั้งที่สองเป็นการเผาควันอุณหภูมิในห้องเผาไหม้ไม่น้อยกว่า 900 องศาเซลเซียส เตาเผาขยะTHERM สามารถทำงานในลักษณะการเผาไหม้สมบูรณ์ (Complete Combustion) และการเผาไหม้ไม่สมบูรณ์ (Pyrolysis Combustion) ก็ขึ้นอยู่กับประเภทของขยะมูลฝอยที่จะนำมาเผาเตาเผาขยะทั่วไปจะมีการเผาไหม้ 2 ครั้ง ในเตาเผาขยะของเราจะมีอยู่ 2 ส่วนหลักๆคือ ห้องเผาไหม้ที่ 1 หรือห้องเผาขยะ และห้องเผาไหม้ที่ 2 หรือ ห้องเผาควัน

    ขยะมูลฝอยจะถูกป้อนเข้าเตาทางประตูป้อนขยะ จะป้อนขยะเข้าครั้งละประมาณ ครึ่งหนึ่งของปริมาตรเตา หรือสังเกตได้จากช่องมองของห้องเผาขยะห้องแรกเพื่อดูปริมาณของขยะ ที่เผาไหม้แล้ว เมื่อขยะมูลฝอยป้อนเข้ามาในห้องเผาไหม้ที่ 1 ขยะมูลฝอยจะถูกเผาไหม้ด้วยไฟที่พ่นมาจากหัวเผาที่ 1 ซึ่งใช้น้ำมันดีเซลเป็นเชื้อเพลิง ห้องเผาไหม้ที่ 1 จะมีการควบคุมอุณหภูมิการเผาไหม้ไม่ให้ต่ำกว่า 400-800  องศาเซลเซียส ซึ่งเป็นอุณหภูมิที่เหมาะสมสำหรับการเกิด PYROLYSIS กระบวนการเผาไหม้แบบนี้จะทำให้ขยะเกิดการเปลี่ยนเป็นรูปก๊าซ ( GASIFICATION ) และทำให้เกิดสารระเหิด ( VOLATILE MATERIAL ) ลอยขึ้นมาจากขยะแข็ง และเพื่อให้การควบคุมเป็นไปแบบต่อเนื่อง เตาเผาขยะแบบนี้จะมีหัวเผาเป็นแหล่งให้ความร้อนเสริม การเผาครั้งที่ 2 เป็นการเผาควันอุณหภูมิในห้องเผาไม่น้อยกว่า 900  องศาเซลเซียส จะทำการเผาไหม้กับเชื้อเพลิงเสริมจนไหลออกไปจากห้องเผาไหม้ ( RESIDENT TIME OF GAS ) ควรอยู่ในช่วง 0.5-2 วินาที ทั้งนี้ให้แน่ใจว่าสารมลทินต่างๆ ที่ปนมากับก๊าซ และสารระเหิดจะถูกทำลายจนหมด ก่อนที่ปล่อยออกสู่บรรยากาศ ( ในกรณีระบบขนาดเล็ก)หรือไหลเข้าสู่ระบบบำบัดก๊าซต่อไป ( ในกรณีระบบขนาดใหญ่ )

ข้อดีของเตาเผาขยะTHERM คือมีขนาดเล็กกะทัดรัด (Compact Incinerator) ใช้พื้นที่น้อย โครงสร้างของเตา แข็งแรง ทนทาน สามารถป้อนขยะได้สะดวกและต่อเนื่อง ใช้งานสะดวก และควบคุมบำรุงรักษาได้ง่าย มีประสิทธิภาพในการเผาสูง และประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิง อีกทั้งยังสามารถเผาขยะ มูลฝอยได้หลายชนิดในตัวเดียว

เตาเผาขยะ
เตาเผาขยะออกแบบให้เผาไหม้ 2 ครั้ง ครั้งแรกเผาไหม้ขยะใช้อุณหภูมิในการเผาไหม้ไม่ต่ำกว่า 600 องศาเซลเซียส ครั้งที่ 2 เผาไหม้ควันใช้อุณหภูมิในการเผาไหม้ไม่ต่ำกว่า 900 องศาเซลเซียส

โครงสร้างและผนังเตาที่
ผนังเตา 3 ชั้น ประกอบด้วยคอนกรีตทนไฟและอิฐทนไฟมีความหนา 114  มิลลิเมตร ทนความร้อนไม่ต่ำกว่า 1600  องศาเซลเซียส มีคุณภาพเทียบเท่ามาตรฐาน ASTM ฉนวนใยหินกันความร้อนหนา 50 มิลลิเมตรทนความร้อนไม่ต่ำกว่า 1200 องศาเซลเชียส โครงสร้างภายนอกทำด้วยเหล็กหนาไม่น้อยกว่า 4.5  มิลลิเมตร ผิวภายนอกเรียบ และพ่นสีทนความร้อน

โครงสร้างและผนังเตาที่ 2

ห้องเผาที่ 2 เป็นลักษณะเตานอนหรือตั้ง ภายในหล่อคอนกรีตทนไฟและอิฐทนไฟ มีความหนารวมไม่ต่ำกว่า100 มิลลิเมตร ทนความร้อนไม่ต่ำกว่า 1600 องศาเซลเซียส โครงสร้างภายนอกทำด้วยเหล็กหนาไม่น้อยกว่า 6 มิลลิเมตร ผิวภายนอกเรียบ และพ่นสีทนความร้อน

ประตูเตาป้อนขยะ

ออกแบบมาเพื่อให้สามารถเปิด - ปิดปากเตาได้สะดวกขณะทำ เปิดประตูเตาจะมีระบบตัดการทำงานของหัวเผา เพื่อความปลอดภัยในการป้อนขยะในครั้งต่อไป ป้อนขยะเข้าเตาได้สะดวกและต่อเนื่อง ขณะทำการเผาขยะจะไม่มีควันรั่วซึมออกมาได้

หัวเผา
เป็นผลิตภัณฑ์จากประเทศในทวีปยุโรป มีเครื่องเป่าอากาศและเครื่องสูบน้ำมันประกอบอยู่ในตัว และสามารถปรับอัตราการจ่ายอากาศและน้ำมันได้ ใช้น้ำมันดีเซลเป็นเชื้อเพลิงสามารถจุดไฟโดยอัตโนมัติ ด้วยทรานฟอร์มเมอร์จุดประกายไฟที่ขั้วอิเลคโทรด ใช้กับระบบไฟ 220 V,50 HZ. มีโฟโต้เซลตรวจเปลวไฟส่งสัญญาณให้หัวเผาตัดต่อพ่นไฟโดยอัตโนมัติและมีอุปกรณ์ป้องกันแบบ Automatic

Shut off and Flame
กล่องควบคุมการทำงานของ Burner

หัววัดอุณหภูมิ
เทอร์โมคัปเปิล type K ทำด้วยเหล็กไร้สนิม ( Stainless Steel ) ปลอกหุ้มด้วยเซอร์รามิคส์ ข้อต่อแบบหน้าแปลน ( Flange ) ใช้อุณหภูมิสูงสุดไม่เกิน 1,200  องศาเซลเซียส

เครื่องวัดและควบคุมอุณหภูมิ
ควบคุมอุณหภูมิการเผาไหม้ ภายในห้องเผาไหม้ขยะและห้องเผาไหม้ควัน แสดงผลเป็นตัวเลข การตั้งค่าและควบคุมอุณหภูมิมีความเที่ยงตรงสูง ง่ายต่อการใช้และซ่อมบำรุง

อุปกรณ์ควบคุมควัน
มีอุปกรณ์ควบคุมควันโดยอัตโนมัติ (AUTOMATIC SMOKE CONTROLLER) เป็นอุปกรณ์ทางอิเล็คทรอนิคที่จะทำการควบคุมปริมาณควันที่ออกจากปล่องเตา โดยใช้เร่ง หรือชะลอการเผาไหม้

ปล่องควัน
ทำจากเหล็กไร้สนิม (Stainless Steel) ขนาด ไม่น้อยกว่า 0.30x10.00 เมตร หนาไม่น้อยกว่า 2 มิลลิเมตร มีที่กันน้ำฝน พร้อมติดตั้งสายล่อฟ้าและสลิงยึด

ถังน้ำมัน
บรรจุน้ำมันได้ไม่น้อยกว่า 500-5000 ลิตร ทำด้วยเหล็กหนาไม่น้อยกว่า4 มิลลิเมตร ทาสีกันสนิม ได้ตามมาตรฐานขององค์การเชื้อเพลิงกำหนด ระบบท่อส่งน้ำมัน และวาล์วเปิด-ปิด เครื่องกรองน้ำมัน

ตู้ระบบควบคุมเตาเผาขยะ
เครื่องวัดและควบคุมอุณหภูมิจะติดตั้งอยู่ที่ตู้ควบคุม มีสวิทช์เปิด-ปิดหัวเผา และไฟสัญญาณแสดงลักษณะ การทำงานของเตาเผาขยะ มีออดสัญญาณเมื่อมีเหตุขัดข้อง และมีอุปกรณ์อื่นๆ ที่ช่วยให้ควบคุมง่าย และเตาเผาขยะสามารถเผาได้อย่างมีประสิทธิภาพ อุปกรณ์และสายไฟฟ้าได้ตามมาตรฐาน NEC (National Electric Code) หรือ สถาบันที่ทาง ว.ส.ท. รับรอง

ข้อมูลประกอบ
เตาเผาขยะTHERM เป็นเตาเผาขยะที่ออกแบบถูกต้องตามหลักทางวิศวกรรม และควบคุมการสร้างและการติดตั้งโดยวิศวกรอย่างใกล้ชิด หลังจากการติดตั้งเตาเผาขยะ ทางบริษัทจะมีการฝึกอบรมให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมเตาเผาขยะให้สามารถรู้ถึงวิธีการใช้ และวิธีการบำรุงรักษาเตาเผาขยะ พร้อมด้วยคู่มือการใช้งานและบำรุงรักษาเตาเผาขยะจำนวน 3 ชุด และรับประกัน 1 ปี ตลอดเวลาการรับประกันเมื่ออุปกรณ์ใดเสียหายหรือบกพร่อง ที่ไม่ได้เกิดจากความประมาทของเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมเตาเผาขยะ ทางบริษัทยินดีเปลี่ยนและซ่อมแซมและแก้ไขให้สามารถใช้งานได้ตามปกติโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น